a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Schistidium rivulare (Brid.) Podp.

Beekachterlichtmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Grimmiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.nomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Schistidium rivulare groeit op stenen en boomvoeten boven het gemiddeld waterpeil langs beken met meestal zuur tot neutraal water. Het is een boreaal-montane soort die onder andere voorkomt in de Arde... [meer]
 
foto2668