a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees

Bros roestmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Jubulaceae
Groep:Levermossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Europees
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedpendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Ecologie & verspreiding
In Nederland is de soort aangetroffen op een dode, onvertakte schuine wilgenstaak in een ca. 15 jaar verwilderde wilgengriend. Het betrof een populatie van drie bij drie centimeter, ca. 1 meter bove... [meer]
 
foto1475
foto1476