a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ricciaceae
Groep:Levermossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)mediterraan-atlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Het biotoop van Riccia crozalsii is vergelijkbaar met dat van de meeste andere landvorkjes: open, vochthoudende tot vochtige, neutrale tot zwak basische, lemige of zandige bodem, zowel op akkers als... [meer]
 
foto2382