a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp.

Bossig kronkelsteeltje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Leucobryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
humeuze en niet te zure noordhellingen in de kalkarme duinen. Het huidige voorkomen van Campylopus fragilis beperkt zich vrijwel tot de duinen in de omgeving van Bergen, Texel en een locatie op Schier... [meer]
 
foto10243
foto11302
foto2495
foto11303