a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.

Bronsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Hylocomiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Pleurozium schreberi is vrijwel volledig beperkt tot de zandgronden. Hier komt Bronsmos vooral voor in lichte bossen en op droge heide. Op klei- en veengronden wordt Bronsmos nauwelijks gevonden.  Doo... [meer]
 
foto4318
foto4319
foto2736
foto4320
foto5594
foto9931
foto1713
foto1600
foto2735