a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen

Baltisch veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (12) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Sphagnum balticum groeit in levend hoogveen op de overgang van bulten van soorten als Sphagnum magellanicum en S. rubellum naar slenken met andere soorten uit de Sphagnum Cuspidata groep. De soor... [meer]
 
foto2393
foto2394