a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans

Blauw boomvorkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Metzgeriaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Metzgeria violacea
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Ecologie & verspreiding
Het Blauw boomvorkje is vooral te vinden op bomen en struiken met een mineraalrijke schors in bossen en struwelen op voedselrijke, luchtvochtige standplaatsen. Op bomen groeit de soort o.a. op Schie... [meer]
 
foto22
foto4765
foto4766
foto11503
foto33905
foto51447
foto51448
foto51449
foto51450
foto4764
foto1854