a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Philonotis fontana (Hedw.) Brid.

Beekstaartjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bartramiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Philonotis fontana is vrij algemeen op de Pleistocene gronden. De Nederlandse naam Beekstaartjesmos is wat misleidend, het Duitse 'Gemeines Quellmoos' is treffender. De plantjes komen weliswaar langs... [meer]
 
foto4381
foto4382
foto5295
foto10468
foto29697
foto29698
foto3533
foto10466
foto1520
foto42602
foto11932
foto5395
foto4383
foto11934
foto3896
foto11933