a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Brachythecium rivulare Schimp.

Beekdikkopmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen en schors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Brachythecium rivulare komt vooral voor in bronbossen en langs bronbeken en sprengen, daarnaast ook verspreid langs andere beken, langs rivieren en meren en in vloedbossen. Door verdroging is B. rivul... [meer]
 
foto1469
foto1468
foto2237