a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr.

Bruin veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (12) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Sphagnum fuscum groeit op voedselarme, geëxponeerde standplaatsen. Hoewel hoogveen aan deze voorwaarden voldoet is deze soort slechts bekend van één locatie op hoogveen. Sphagnum fusc... [meer]
 
foto2399
foto45769
foto1965