a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.

Bosveenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Ecologie & verspreiding
Sphagnum quinquefarium is momenteel op de Zuid-Veluwe van drie plekken bekend in drie atlasblokken: een noordhelling, een in het bos gelegen kerkhof en de rand van een open plek in een sparrenbos. Zee... [meer]
 
foto4145
foto51630
foto51632
foto1972
foto51631
foto4146