a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Metzgeria furcata (L.) Dumort.

Bleek boomvorkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Metzgeriaceae
Groep:Levermossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedpendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen en schors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Het Bleek boomvorkje komt vooral voor in beschutte bossen met een hoge luchtvochtigheid en daarnaast ook op laanbomen. De soort groeit meestal als een pionier op loofbomen met een vrij zure tot neut... [meer]
 
foto52
foto54
foto1571
foto1572
foto36590
foto4052
foto5600
foto36591
foto36908
foto51452
foto1935
foto2725
foto2864
foto53
foto5601
foto51451
foto55560
foto55562
foto18046
foto1573
foto55561
foto1496