a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scapania undulata (L.) Dumort.

Beekschoffelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (9) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Scapaniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen en schors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Scapania undulata is een kenmerkende soort voor zwakzure, stromende beken. In de ons omringende landen is de soort in dat biotoop vaak te vinden, vaak op stenen, maar ook wel op bijv. boomwortels. Vri... [meer]
 
foto3627
foto1826