a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.

Bleek dikkopmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeer algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Brachythecium albicans is een algemeen mos op bij voorkeur iets verrijkte zandgrond in allerlei korte grazige vegetaties, vooral op plaatsen waar dikwijls verstoring optreedt. Het is zeer algemeen in... [meer]
 
foto4893
foto3985
foto2909
foto1717
foto2451