a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch.

Bossig spitsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Eurhynchium crassinervium
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Cirriphyllum crassinervium is een soort van kalkrijke rotsen en stenen en komt daarnaast soms voor op beslibde boomvoeten in de uiterwaarden en het getijdegebied. De soort is buiten het getijdegebied... [meer]
 
foto2506
foto30987
foto30988