a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews

Bleek peermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (9) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Pohlia wahlenbergii groeit langs beken, slootjes en in moerassige graslanden. Het is een vooral op de hogere zandgronden en in het heuvelland bekende soort waarvan het verspreidingsbeeld van voor 1950... [meer]
 
foto4630
foto4631
foto5389
foto40433
foto2360
foto4607
foto1878
foto4608
foto5414
foto4628