a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Physcomitrium sphaericum (C.F. Ludw.) Brid.

Bol knikkertjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Funariaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Physcomitrium sphaericum is evenals P. eurystomum een zeer onregelmatig opduikend mos dat zijn hele levenscyclus volbrengt in de zomermaanden. Dit hangt samen met de substraat waarop het voorkomt, n... [meer]
 
foto11053