a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Orthotrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedpendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Ulota phyllantha was voorheen vrijwel beperkt tot kustgebieden. Sinds het eind van de 20ste eeuw breidt deze soort zich sterk uit, zodat zij nu ook in het binnenland op talrijke plaatsen is aan te tre... [meer]
 
foto1633
foto1498
foto4170
foto4172
foto5066
foto1632
foto37
foto4171
foto5065
foto1499