a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.

Buizerdmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Rhytidiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Ecologie & verspreiding
Rhytidium rugosum groeit bij voorkeur in droge, open tot grazige vegetaties op kalkrijke bodem. In het buitenland komt de soort veel voor in kalkgraslanden, maar bij ons is Buizerdmos nooit in dit bio... [meer]
 
foto11589
foto11587
foto16588
foto11588
foto1610
foto11958