a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Campylopus pyriformis (Schultz) Brid.

Breekblaadje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Leucobryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Campylopus pyriformis is vooral op de zandgronden algemeen aan te treffen, vooral op de grond in heide, langs venranden en in lichte bossen maar ook bijv. op boomstronken. Breekblaadje, ook wel Gewoon... [meer]
 
foto12001
foto4840
foto2850
foto2865
foto4020
foto20366
foto20367