a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Porella cordaeana (Huebener) Moore

Beekpelsmos
algemeen | literatuur (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Porellaceae
Groep:Levermossen
Status:Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos