a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.

Breed moerasvorkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Aneuraceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithout
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Riccardia latifrons is een zeer zeldzame soort van twee ogenschijnlijk nogal verschillende habitats: enerzijds op veen in hoogveenachtige vegetaties in laagveengebieden, anderzijds op rottende oude bo... [meer]
 
foto32357
foto32358
foto32360
foto32363
foto2380
foto32359
foto32361