a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.

Bergboogsterrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruippendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Ecologie & verspreiding
Plagiomnium medium is een montane soort van vochtige tot natte, min of meer beschaduwde plekken in bossen, vooral in kwelzones en op zand, stenen en hout langs beekranden, al kan de soort ook in dro... [meer]
 
foto2677