a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.

Broedkelkje
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Lophoziaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Gymnocolea inflata is vooral te vinden in vochtige heide en langs randen van vennen. In de heide komt dit levermos bijv. voor op vochtige paden maar ook tussen de heideplanten. In de kalkarme duinen,... [meer]
 
foto2138
foto4563
foto4564
foto4573
foto1815