a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr.

Bros kronkelbladmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.fragmentatiekolonist
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
De twee Nederlandse vondsten zijn gedaan op kalkrijk zand in een vochtige duinvallei. In het buitenland is de soort vooral te vinden op een laagje humus op kalksteen en andere basenrijke rotsen in d... [meer]
 
foto2404
foto11037
foto11038