a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Calypogeia azurea Stotler & Crotz

Blauw buidelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Calypogeiaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Calypogeia trichomanis
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Ecologie & verspreiding
Calypogeia azurea groeit bij voorkeur op steile wandjes van bijv. beekinsnijdingen met zurige leem in naald- of beukenbos. De soort groeit soms ook op vermolmd hout en ook op venige en op het noorden... [meer]
 
foto47383
foto47384
foto47385
foto47386
foto47387