a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.

Boskronkelsteeltje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Leucobryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Campylopus flexuosus is algemeen op de zandgronden, vooral in lichte bossen en op de heide. Buiten de zandgronden is Boskronkelsteeltje zeldzaam. skaartjes van bosmossen suggereren veelal een toename,... [meer]
 
foto1537
foto3411
foto1538
foto3993
foto3994
foto3995
foto3996
foto4505
foto2492
foto2493
foto3406
foto2853