a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Polytrichaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Polytrichastrum alpinum
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Ecologie & verspreiding
Polytrichum alpinum is een arctisch-alpiene soort die in ons land vooral in en langs greppels in bossen op (vaak lemig) zand groeit, meestal samen met Atrichum undulatum. In het Robbenoortbos betrof... [meer]
 
foto2669
foto2670
foto11277
foto11278