Aloina aloides var. ambigua


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De variëteit ambigua van Aloina aloides (Gewoon aloëmos) groeit net als de andere Aloina's op open, periodiek uitdrogende, kalkrijke klei en leem en op dunne laagjes klei of leem op rotsen en muren. Aloina aloides var. ambigua is na 1980 uit bijna driemaal zoveel atlasblokken opgegeven als voor 1980. Breidt de soort zich nu uit of hebben we veel meer gekeken? Voorlopig gaan we vooral uit van het laatste, hoewel Aloina vaak op door mensen geschapen standplaatsen (klei- en leemgroeven, dijklichamen, gronddepots) groeit. In de kalkrijke duinen groeit de soort soms langs halfverharde paden met enig steengruis of op paden met klei-schelpenverharding, plaatsen die vroeger wellicht minder goed werden bekeken. Door de nog altijd toenemende menselijke graaf- en wroetactiviteiten zullen zeker ook meer geschikte standplaatsen zijn ontstaan.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website