Oeverpluisdraadmos

Amblystegium varium


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Amblystegium varium is een soort van permanent natte, niet-zure, mesotrofe tot eutrofe standplaatsen, zoals beekoevers, slootkanten, rietlanden en natte getijdengrienden. Wat betreft het substraat is dit mos niet kieskeurig: het groeit op allerlei grondsoorten en ook op hout, strooisel en steen. A. varium is vanouds uit een groot deel van het land bekend. De schijnbare toename is vermoedelijk een inventarisatie-effect. Goed ontwikkeld materiaal is in het veld vrij gemakkelijk herkenbaar aan de bladvorm, de plaatselijk scheve aanhechting van de blaadjes en (sterke loep!) de korte bladcellen. Vormen met smalle blaadjes kunnen echter veel op A. tenax lijken, terwijl kortbladige vormen van Leptodictyum riparium ook veel weg kunnen hebben van A. varium. Het kan zeker geen kwaad, het herbariummateriaal van deze soorten nog eens na te kijken. Het aantal vindplaatsen kan nog sterk worden uitgebreid door meer aandacht te besteden aan matig voedselrijke oevers en rietlanden.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website