a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Hygroamblystegium varium
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors, steen en bodem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Amblystegium varium is een soort van permanent natte, niet-zure, mesotrofe tot eutrofe standplaatsen, zoals beekoevers, slootkanten, rietlanden en natte getijdengrienden. Wat betreft het substraat is... [meer]
 
foto4627
foto4626
foto2438