a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.

Oeverbisschopsmuts
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Grimmiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op zure steen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
In de ons omringende landen komt Racomitrium aciculare voor op keien in en langs beken. In ons land duikt hij hier en daar op via aangewaaide sporen die kunnen kiemen op beschaduwde plaatsen, veelal o... [meer]
 
foto1882
foto1881