a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander

Opgerold smaragdsteeltje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Barbula revoluta
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Pseudocrossidium revolutum komt vanouds in de kalkgebieden voor, dus vooral in Zuid-Limburg. Het is een klein mos dat in lage plukjes of losse plantjes groeit op zeer kalkrijk gesteente zoals mergelbl... [meer]
 
foto2071
foto2069
foto2366