a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp.

Oeverdikkopmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sciurohypnum plumosum
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Brachythecium plumosum groeit bij voorkeur op stenen in de spatzone van zure beekjes, maar ook wel langs rivieren en meren in het laagland. Hier wordt het nu en dan aangetroffen op kribben in rivieren... [meer]
 
foto2455
foto9819
foto2454