a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryum archangelicum Bruch & Schimp.

Ongewimperd knikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (26) | flora's (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Bryum amblyodon, Bryum imbricatum
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Ecologie & verspreiding
Bryum archangelicum (synoniem: B. imbricatum) groeit meestal op open plekjes in grazige vegetaties. De standplaats en het verspreidingsgebied van Bryum archangelicum en B. algovicum overlappen sterk.... [meer]