a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ephemerum rutheanum Schimp.

Oevereendagsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ephemeraceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Ephemerum crassinervium subsp. rutheanum
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Ecologie & verspreiding
Ephemerum rutheanum is nauw verwant aan E. cohaerens, en gedraagt zich ook oecologisch vrijwel net zo. De soort groeit vrijwel uitsluitend op weinig begroeid fijn zand of zandige klei langs wielen,... [meer]