a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (26) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Europese Rode Lijst: (verspreiding onvoldoende bekend)
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euramerikaans
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.efemere kolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Binnen de groep van de erythrocarpe knikmossen komt Bryum tenuisetum op de zuurste en voedselarmste standplaatsen voor, zoals op leemarm zand in heideterreinen. Veel nieuwe vindplaatsen liggen in natu... [meer]
 
foto4265
foto4921
foto2472
foto37305
foto3990
foto3991
foto4264
foto4266
foto2471