a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth.

Ongezoomd ertsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Scopelophila cataractae is één van de ‘kopermossen’, mossen die in staat zijn op substraten te groeien die gekenmerkt zijn door hoge concentraties van metalen zoals koper en zink, maar ook ijzer en... [meer]
 
foto11370
foto1474
foto25355
foto25358
foto2958
foto11369
foto25356
foto27874