Opgerold smaragdsteeltje

Pseudocrossidium revolutum


© Andrew Spink

Ecologie & verspreiding
Pseudocrossidium revolutum komt vanouds in de kalkgebieden voor, dus vooral in Zuid-Limburg. Het is een klein mos dat in lage plukjes of losse plantjes groeit op zeer kalkrijk gesteente zoals mergelblokken, kerkmuren en oude fortmuren. Recent zijn er ook wat meer vondsten uit het rivierengebied en Brabant; het gaat dan vooral om groeiplaatsen op oud beton, of op muurtjes met kalkrijk cement in de volle zon. Putranden zijn bijvoorbeeld geschikt of grafmonumenten waar door verwering wat scheurtjes in gekomen zijn. Nu we meer over de groeiplaatsen van deze soort weten, kunnen we meer vondsten verwachten, met name in het stedelijk gebied. Het is wel belangrijk materiaal mee te nemen en na controle te bewaren, want verwarring met allerlei andere soorten is mogelijk.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website