Bleek dikkopmos

Brachythecium albicans


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Brachythecium albicans is een algemeen mos op bij voorkeur iets verrijkte zandgrond in allerlei korte grazige vegetaties, vooral op plaatsen waar dikwijls verstoring optreedt. Het is zeer algemeen in kust- en rivierduinen en op de Pleistocene zandgronden. Daarnaast komt het overal voor waar zand is opgebracht voor aanleg van wegen en spoorlijnen of nieuwbouw. Ook kan het voorkomen op grinddaken en op droge ruderale plekken. De soort heeft zich na 1980 uitgebreid. Ook het aantal stippen in de kleigebieden zal zeker groter worden bij gericht zoeken. De verspreidingskaart geeft op dit moment dan ook vooral de stand van de moskartering weer.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website