Oeverdikkopmos

Brachythecium plumosum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Brachythecium plumosum groeit bij voorkeur op stenen in de spatzone van zure beekjes, maar ook wel langs rivieren en meren in het laagland. Hier wordt het nu en dan aangetroffen op kribben in rivieren en op de steentaluds langs het IJsselmeer, maar nergens is het talrijk. Ook komt het wel eens voor op beton en boomvoeten ver van water. Met de totale lengte van de Nederlandse oeverbeschoeiingen groeit ook het aantal waarnemingen van Brachythecium plumosum. Het mos kan zeker op nog meer plaatsen worden gevonden. Het is interessant te weten of het ondanks de geringere waterkwaliteit ook kanalen en meren in de poldergebieden koloniseert.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website