Beekdikkopmos

Brachythecium rivulare


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Brachythecium rivulare komt vooral voor in bronbossen en langs bronbeken en sprengen, daarnaast ook verspreid langs andere beken, langs rivieren en meren en in vloedbossen. Door verdroging is B. rivulare vrij sterk achteruitgegaan. Kennis van de verspreiding van B. rivulare is van belang, omdat de soort een indicator is van nog goede brongebieden. Daarnaast is het in kaart brengen en beschrijven van de standplaatsen langs de rivieren en het IJsselmeer van belang voor adequate bescherming van de soort. Het is nodig vondsten thuis goed microscopisch na te determineren, omdat verwarring mogelijk is met bepaalde vormen van Brachythecium rutabulum van natte plaatsen.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website