Zilvermos

Bryum argenteum


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Bryum argenteum is met zijn katjesachtige, zilverwit bebladerde stengeltjes en zeer algemene voorkomen op antropogene standplaatsen als trottoirs en perrons wel het bekendste Knikmos. Ook op natuurlijke standplaatsen vestigt het zich. Zo is het een vroege kolonist van bijvoorbeeld drooggevallen, ontziltende zandplaten en polders. Ook kleine, geïsoleerde plekjes als de vlaaien van Schotse hooglanders in heideterreinen op de Veluwe worden bezet. Sporenkapsels komen algemeen voor. Kennelijk worden van dit tweehuizige mos de zeer kleine sporen in grote hoeveelheden verspreid, waardoor de kans groot is dat manlijke en vrouwelijke planten zich naast elkaar vestigen. Op zandig-zavelige, laat droogvallende oevers in het rivierengebied komt een vorm voor met talrijke broedknoppen in de bladoksels, vergelijkbaar met die van B. dichotomum. Deze vorm wordt in Midden-Europa wel onderscheiden als B. gerwigii (Müll. Hal.) Limpr., en verdient bij ons meer aandacht.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website