a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (27) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeer algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors, steen en bodem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Bryum argenteum is met zijn katjesachtige, zilverwit bebladerde stengeltjes en zeer algemene voorkomen op antropogene standplaatsen als trottoirs en perrons wel het bekendste Knikmos. Ook op natuurlij... [meer]
 
foto4190
foto3986
foto29
foto39664
foto3987
foto2914