a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop.

Zwartsteelsterrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Pseudobryum cinclidioides komt voor in voedselrijke Elzen- en Wilgenmoerasbossen, in veenmosrijke rietlanden en vochtige weilanden, altijd op permanent vochtige plaatsen en vaak is er kwel. Ze was tot... [meer]
 
foto5629
foto5628
foto5630
foto1903
foto5631