a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Polytrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Polytrichum juniperinum is in het veld altijd met zekerheid te herkennen. Behalve in kleigebieden is Polytrichum juniperinum overal algemeen. Helaas vertoont het verspreidingskaartje vele witte vlekke... [meer]
 
foto5206
foto5207
foto7794
foto5467
foto5468
foto3782
foto1989
foto2065
foto4648
foto5205
foto7837
foto12269
foto59218
foto2732
foto1641
foto1642
foto1899
foto10692
foto2877
foto26778
foto1515
foto1718
foto10693
foto26779