a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort.

Zanddubbeltjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Cephaloziaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Odontoschisma denudatum is vooral een pionier op kale, mineraalarme zandgronden. Ook op noordhellingen in heiden is deze Pleistocene soort te vinden. Na 1980 lijkt Zanddubbeltjesmos achteruit gegaan t... [meer]
 
foto4518
foto3964
foto3194
foto4054
foto4055
foto4517
foto4519
foto3192
foto3198
foto3199
foto3200