a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (26) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtGeen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Bryum caespiticium is een pioniersoort op uiteenlopende minerale en organische bodems, zoals brandplekken, muren en verharde paden, maar verschijnt hier later dan B. argenteum en B. dichotomum. De ver... [meer]
 
foto4246
foto3729
foto4250
foto4249
foto4247
foto3728
foto4251
foto4248