a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander

Ziltmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Pottia heimii
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Hennediella heimii is een soort met een uitgesproken voorkeur voor zilte tot brakke, kleiïge standplaatsen. Het staat ook wel op beslibde oeverbeschoeiingen. Na de aanleg van de Afsluitdijk is He... [meer]
 
foto2671
foto33715
foto33716
foto2672