a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum tenellum (Brid.) Bory

Zacht veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (13) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Sphagnum tenellum is een soort van oligotrofe tot zwak mesotrofe natte, open standplaatsen. Meestal zijn dit natte heiden, vaak met een venige bodem. Zacht veenmos wordt een enkele keer gevonden in... [meer]
 
foto44082
foto44079
foto44080
foto55595
foto55597
foto1978
foto44081
foto55594
foto55596